Magazine
Doganore &
Perkohshme
Për magazinën tuaj doganore,
ne kujdesemi për gjithçka

Magazinimi

Ne ju ofrojmë magazinim doganor dhe magazin te perkoheshme të sigurt dhe cilësor, duke ju ndihmuar me perkujdesjen dhe saktësi maksimale në të gjitha procedurat administrative dhe burokratike, falë përvojës shumëvjeçare të stafit tonë ne transportin, logjistikës dhe doganës.

Për magazinën tuaj doganore, ne kujdesemi për gjithçka
Ne gjithashtu kujdesemi për magazinimin doganor për ruajtjen e mallrave në zona (depo) nën kontrollin e Agjencisë Doganore në mënyrë që kompania juaj të përfitojë nga përjashtimi nga taksat dhe taksat e tjera deri në kohën e importimit të mallrave.
Stafi ynë do të kujdeset për të gjitha procedurat e aplikimit dhe dokumentacionin e kërkuar për të perfituar kete mundesi te perjasjtimit te perkoheshem nga taksat.

Shërbimet e Lidhura:

Ne garantojmë shërbime gjithëpërfshirëse logjistike duke përfshirë:

 

Magazinimi dhe magazinimi

Ekzistojnë përparësi të shumta në përdorimin e magazinimit doganor. Sigurisht që financimi në pagimin e shtyrë të taksave, mallrat janë menjëherë në dispozicion pa një taksim të rëndë dhe menjëherë të gatshëm për dërgesë të shpejtë.

Depot janë të pajisura me:

  • Sistemi i grumbullimit të magazinimit në shumë nivele
  • Sistemi modern i transportit të brendshëm
  • Portë me kapacitet prej 50 tonë, e cila mund të trajtojë njëkohësisht dy shina hekurudhore nën çati
  • Videokamera të alarmuara monitorohen.